Software Informer 1.5.1344

Software Informer 1.5.1344

Informer Technologies, Inc. – 3,8MB – Freeware
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Software Informer là một tiện ích mà đã được thiết kế đặc biệt cho những người quan tâm để giữ cho các ứng dụng chức năng và sẵn sàng cho bất kỳ công việc mà có thể phát sinh. Mục đích chính của nó là cung cấp cho bạn các thông tin Cập Nhật về phần mềm bạn thực sự sử dụng. Cho mục đích này, chương trình này sẽ làm cho một danh sách các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn, và sau này sẽ kiểm tra phiên bản của họ cho obsoleteness.

Tổng quan

Software Informer là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Informer Technologies, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 10.242 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Software Informer là 1.5.1344, phát hành vào ngày 20/07/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/10/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 1.5.1344, được sử dụng bởi 83 % trong tất cả các cài đặt.

Software Informer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,8MB.

Người sử dụng của Software Informer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Software Informer!

Cài đặt

người sử dụng 10.242 UpdateStar có Software Informer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại